(165) A fordítás, az "átfordítás", a Vermittlung többszörös paradoxonja. Az író (a megszólaló, a "fordító") a dolgok "wesentlicher Kern"-jét, legbensőbb lényegét (W. Benjamin) akarja megragadni. Ez azonban (fogalmi eszközökkel) kifejezhetetlen. Ehelyett írja azt, amit ír. A (mű)fordító e pótszövegeket kezdi fordítani. Ő is arra törekszik, hogy megragadja, pontosabban fogalmazva egy másik nyelvbe átültesse az írott szövegben rejlő "wesentlicher Kern"-t. Ez azonban lehetetlen. Ehelyett elkészíti a maga pótfordítását. A (mű)fordítás tehát pótszövegek pótfordításának jegyzőkönyve.

LB > fordítás