(150) És monda Isten: Legyen világosság; és lőn világosság... És nevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezé éjszakának. A kettős teremtés és a nyelv kapcsolata. Isten Energia. Az Energia kiterjedése, széjjeláramlása, differenciálódása.  Tárgyienergia és Életenergia. Továbbterjedés, további differenciálódás. Az élőlények és az ember megjelenése. Tárgyi energia, Életenergia, Emberenergia (Gondolatienergia). Ez utóbbi hozza létre a "második teremtést" avagy a "pszeudo- (mintha) teremtést", a megnevezés által. Ezt a pillanatot tekintjük - tévesen - a Teremtés kezdetének, noha valójában nem Teremtésről van szó, hanem a már ott lévő megnevezéséről. Ekkor kezdődik a Biblia és minden Szent Írás, Szent Könyv. Az ősgenezis, a valóságos genezis azonban csakis Mózes 0. "könyve" lehetne. Ebben viszont nem lenne szó. A "#killing(1) the Begining" felszólítása a bibliai teremtés fikciójáig ér. Nem érdekel ma már az "átjáró keresése a nem lineáris szövegbe" (98. aug.). "Killing the Beginning".

LB > ige