(276) A szellem abszurditása nem a kimondhatatlan mondani akarása, hanem a szakadatlan gondolkodás arról, amit elgondolhatatlannak képzel. [Gondolkodni csakis az elgondolhatóról lehet (<= tabu - valódi tabu)]. Más megfogalmazásban: A szellem abszurditása a szakadatlan gondolkodás illúziója az elgondolhatalanról. [A tudat/szellem ugyanakkor esetleg érintheti az elgondolhatatlant, de nem a gondolkodással. (A gondolhatóság kérdése.)]

LB > abszurditásának