(273) Ha elfogadjuk a "végtelen könyvtár" koncepcióját, éppen úgy értelmetlenné válik az "első mondat" miként az "utolsó mondat" fogalma. A szövegnek, a végtelen szövegnek, a "végtelen könyvtárnak" nem lehet eleje, nem lehet közepe és nem lehet vége. A végtelen szöveg fogalma ontológiai jelenséggé teszi az írást, a nyelvet, az emberi szellemet. Vagyis azonosítja a létet (történést) a történettel(274). A lét és a szellem azonban két különböző kiterjedésű dimenzió. Ezek nem egymás mellett állnak (hiszen pl. miként lehetne az egyik a másikon kívül), nem érintik egymást avagy kapcsolódnak egymásba, hanem az egyik (a létdimenzió) magába foglalja a másikat (szellemi dimenzió), és sohasem fordítva. Míg a "végtelen könyvtár"(275) (végtelen szellem) fogalma metafora, a lét végtelensége ontológiai tény. Ezért kétféle "végtelenséget" kell megkülönböztetnünk. Az ontológikus (eredeti és "konkrét") végtelenséget, és a szellemi, metaforikus (nyelvfilozófiai) végtelenséget, amely valójában nem lehet végtelen, hiszen létezik kezdő pont (akár a teremtés felől, akár az evolúció felől közelítünk a fogalomhoz). Valójában tehát nem a #történés(253) a burok (a burok fogalma eleve körkörös végességet, körülhatároltságot jelez), hanem a történet, amelyben nem az Isten ül, hanem az ember. Isten e burkon kívüli végtelen dimenzióban lakik, amelyet az emberi szellem nem érinthet. Nem juthat át a burok falán. Amit lát, káprázat, a szellem által kivetített képek falról visszaverődő alakzatai. A szellemi tevékenység folyamatos meghiúsulásának, tragédiájának és abszurditásának(276) oka, hogy csakis önmagát képes láttatni (tükröztetni), ugyanakkor ismeretlen eredetű, kényszeres és mindenen felül emelkedő vággyal igyekszik áthatolni a burok falán. A szellemi lénység pszichotikussága kétféle módon nyilvánul meg. Egyrészt az áthatolás esztelen ideáját kergető kényszerneurózisban, vagy pedig azon hallucinációban, amely a tükör helyett ablakot(277) vél látni.

LB > első mondat (Az Előtér/ Történet/ Regény/ Első mondat felől)
LB > #ontológikus... (Az Előtér/ Történet/ Regény/ Első mondat/ Ablak/ Tükörrendszer felől)