(31) A történet (lét-történet) kifejezésének egyik sarkalatos kérdése a lét-történet és az irodalmi-történet folytonossága közti viszony. Alapvető ellentmondás feszül a lét-történet (történés) és a hagyományos, lineáris irodalmi-történet folytonossága között. (A lét-történet a lét-mozgás konkrét lefolyása, míg az irodalmi-történet e lefolyás leírása és/vagy értelmezése.) Az irodalmi(epikus)-történet folytonosságának érzetét a linearitás biztosítja. Az epikai linearitás azonban torzítás, csalás, mert a filozófiai (tehát tudományos) logika mesterkélt szabályain alapul. A linearitás "folytonosságát" nem a természetes (a konkrét lét-mozgásban megnyilvánuló) illeszkedés(32) adja, hanem az összeillesztés, az egymásba dolgozás. Az irodalmi-történet KÉSZÍTÉSE olyan szempontok alapján történik, amelyek nem sajátjai a lét-történet KELETKEZÉSÉNEK, lefolyásának (létezésének). Az irodalmi-történet és a lét-történet eselegesen fedésbe kerülhet egymással. Az irodalmi-történet ilyenkor közelít leginkább a tényleges hitelességhez (ennek nem feltétele a hitelesség látszata). Ez azonban gyakran ellehetetleníti az olvashatóságot, a racionális befogadást (stb.), ellentétbe kerül az irodalmi kifejezés hagyományos vagy éppen kurrens szabályaival, törvényeivel, szokásrendjével.

LB > kifejezésének (Az Előtér/ Módszer/ Lét-állapot/ Történés/ Kifejezés felől)
LB > #kifejezésének (Az Előtér/ Történetek/ Írás felől)