(297) A történet maga a kapcsolási rendszer? Krónika? Dokumontázs? Létezik izgalmasabb és hitelesebb történet a hajónaplónál? És mégis: megszárad a lélek. Mert nincs katarzis. Nincs megrendültség, nincs elárasztottság. A katarzis élményének hiánya autisztikussá és katatonná tesz. Miféle szubsztancia ömlik szét a húsban, amikor megszólal a Grossmutter Büchnernél 130? És mi tapad le, ha ugyanezt jegyzőkönyvben vagy napi hírben olvassuk? Mi a katarzis kémiája? Mi a kémszer? Mit őríz a cselekvés, és mi hiányzik a cselekvést leíró hírből, tudósításból, a protokollból? Mi áramlik az irodalmi történetben, de nincs benne a krónikákban, news-okban? Mi hiúsítja meg a katarzist? A közeg? A stílus? A ductus? A modor? A tartás? Az irodalom valóban pusztán horror vacui, tehetetlenségi erő által hajtott, egyetlen pontban oszcilláló perpetum mobile, egyetlen (az első) szó nyújtásával alkotott végtelen könyvtár (mondat)? Vagy maga a kémszer? Elárasztottságot kiváltó mű-szer? Segédeszköz? Isteni "dildó"? Az ember eredetileg katartikus lény volt, eredendően képes a megrendülésre. E képesség sorvadásával jelentek meg a sámánok, mágusok, jósok, és velük együtt a rítusok. A katartikusság tehát eredetileg természeti jelenség? Vagy éppen a katarzis, a megrendülés képessége különíti el az embert a természettől? Ez lenne a gondolkodó lény természetellenességét; a mutáció, az elfajzottság "törvénytelenségét" kiegyenlíteni igyekvő szabályozó rendszer? A kémszer pedig a rítus, a művészet, az irodalom? Ezt lehetetleníti el, és válik ezáltal ön- és közveszélyessé a mindent leíró, mindenről tudósító, mindenről hírt adó és mindent jegyzőkönyvbe foglaló társadalom? Visszamarad a mechanikus és kiszáradt gondolkodás, amelynek tompultsága animális szintre süllyeszti a végrehajtást. Az uralkodó faj a perfid bestia lesz. A "date-highway" üvegszálain cikázó "news-society"-k fénysebességgel robognak a szellemi lény katarzismentesítése felé. A katarzis minőségének elsilányulását a katarzis ellehetlenülése követi. Jelenleg még a Dallas és Diana szintű katarzisok korát éljük. A szintetikus gondolkodásra képes, szellemtelen embernek erre sem lesz szüksége.

LB > #katarzis (A Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Azonosság/ Forma/ Mag felől)
LB
> mi a történet   (A Történet/ Mi a történet felől)