(187) A lineáris írás mindig egy réteget emel/választ ki és mutat meg. A tomografikus tömbből egyetlen felvételt látunk. A nyalábból egyetlen szálat(188) tartunk. A lineáris írás a sokdimenziós tárgyat egydimenziós(189) tárgynak ábrázolja. (Ez lenne a szellemhez mért gondolati elsekélyesedés(190) egyik oka?)

LB > linearitás (Az Előtér/ Módszer/Linearitás/Tér/Agy... felől)
LB
> #egydimenziós (Az Előtér/ Történet/ Regény/ Lét-történet/ Nonlinearitás... felől)
LB
> #egyszálú én (Az Előtér/ Kulcsszavak/ Ellehetlenülés/ Kudarc/ Káprázat/ Csend/ Kiírtság/ Elhallgatás felől)