(190) A linearitás (valójában az írásbeliség) dogmája teljesen megbénította a tudományt és a kultúrát. A Lét és az emberi lét legmélyebb összefüggéseinek fölismerése szempontjából érdektelen a lineáris dogma (az írás) legmeghatározóbb produktuma, a történelem(191) (legalábbis az, amit "történelemnek" nevezünk). A létező valóság (vagy a valóságban létező) egyidejűségben(203) és nem a linearitásban nyilvánul meg.

LB > elsekélyesedés