(191) A történelem nem azonos(192) azzal, ami megtörtént (der Fall). Ami megtörténik, csupán a történés (esemény)(194) közvetlen tapasztalójának, és csakis a megtörténéssel egyidejűleg megragadható, élménye. A történés (megtörténés) minden további kiterjesztése már relata (narrata) referro. (Hasonlóképpen nem lehet azonos a leírás(195) magával a dologgal => emlékezet.) A történelmi tapasztalat tehát, vagyis amit hagyományosan történelmi tapasztalatnak nevezünk, valójában nem maga a dolog (der Fall), hanem annak a tudatba közvetlen tapasztalat alapján befordított (projektált) változata vagy leírása. (Tényleges/konkrét történelmi tapasztalat csak a közvetlen tapasztalónak és csak a közvetlen tapasztalás időtartamára lehetséges.) Ami megtörtént, az esemény, der Fall elhomályosodik, eltorzul, átalakul, elveszik (stb.) a felidézett, elbeszélt, leírt (stb.) történelem fikciójában. Kedvező esetben áttör, áttűnik e szöveten. Minél erősebb a mintázat, annál határozottabb a megtörténtről alkotott illúziónk. A megtörtént, az esemény, a Fall, és a történelemnek nevezezett jelenség közvetlen összevetése lehetetlen. Erre csak a közvetlen tapasztaló lenne képes. Ő azonban, amíg a történés (der Fall) részese, kívül áll a történelmen, amikor pedig megjelenik a történelem, már kihullott a (meg)történésből. A konkrét történelmi tapasztalat tehát mindig egyedi és megismételhetetlen.

LB > történelem