(195) A leképezés, leírás, ábrázolás az egyedi, a hasonlíthatatlan, a megismételhetetlen, a felfoghatatlan átfordítása az általánosba (általánosíthatóba), a hasonlíthatóba, a reprodukálhatóba, a felfoghatóba. A médium az átfordítás eszköze. Az így létrejött képi vagy nyelvi ábra, törvényszerűen, nem azonos magával a dologgal. Ezért a leghitelesebb és legszerényebb gesztus a puszta rámutatás (=> emlékeztetés magára a dologra, a lényegre, a mindenben egyként benne rejlő Lényegre). Kiemel, de nem hasonlít, nem magyaráz. A tapasztalat csak a tapasztaló számára azonos magával a dologgal, és csak a közvetlen tapasztalás(196) időtartalmára. A közvetlen tapasztalat nem fordítható át kommunikatív médiumokba. Az ábra ráfogás(197), a közvetlen tapasztalat és mögötte a dolog  mindig rejtve marad. Végsősoron ez az oka isten rejtettségének, amennyiben föltételezük megtapasztalhatóságát(202).

LB > leírás