(202) Miként felfoghatatlan érzékszerveinkkel a dolgok anyagi finom teste, ugyanígy felfoghatatlan a dolgok szellemi, lényegi finomteste. Mi a szellemi dolgok elektromikroszkópja? Ha a világ és az úgynevezett valóság a tudatunkban megjelenő képek kivetülése, akkor a tudat legrejtetetteb szeglete is elérhető, föltárható a tudat által. (Ha a világ és az úgynevezett valóság viszont a tudatra fölvetülő képek összessége, ki irányítja a vetítést? Mi a film? A tudat csupán a filmen átvilágító fényforrás?) Ha a világ és a valóság ellenben a tudatunktól független létező, akkor a tudat nem föltétlenül elégséges eszköz a dolgok maradéktalan megtapasztalására. Másképpen: A világ és a valóság tudatunktól függetlenül létező szegmentumának nem minden részlete tapasztalható meg a tudat által. Elképzelhető, hogy az agy egy külső, objektív (abszolút) tudatból veszi magához a "saját" tudatát, és ezt adja vissza (le) a halál beálltakor. A "saját" tudat annyiban személyes (változó), amennyiben agyunk formálja, és annyiban általános (állandó), amennyiben az objektív, homogén tudat része. Ezzel magyarázhatjuk például az emberi tudat bizonyos megnyilvánulásainak tértől és időtől független azonosságát. Az "elvett" (kapott), "saját" tudat, az objektív tudattal ellentétben aktív, változó, a visszadás (visszavétel) pillanatában azonban eredeti állapotában tagozódik be az objektív tudatba. Az objektív tudat magva tehát nem írható felül. "Mint egy felülírhatatlan dokumentum. Kinyitjuk (születés), alakítjuk (időlegesen és korlátozottan akár át is dolgozzuk), bezárásakor (halál) azonban az eredeti állapotában kerül vissza az archívumba."

LB > megtapasztalhatóságát