(192) A történelem és az esemény (der Fall; ami megtörtént) viszonyában a történelem fikcióként, szimulációként, manipulációként jelenik meg, pontosabban ezek eredményeként (=> leírás, emlékezés). A történelem tehát pusztán jelenség(193), következmény, és nem maga a "dolog". A történelem vége, megszűnése, megszüntetése valójában az észlelés, a tudatba (be)fordítás, a leírás, az emlékezés (stb.) megszüntetése, és nem a történésé (megtörténés, esemény). Amikor a nyolcvanas években azt írta Baudrillard, hogy a 2000. esztendő nem fog megtörténni (stattfinden), annyiban tévedett, hogy 2000 megtörtént (stattgefunden), legföljebb nem vettük észre (=> #gyorsítás). A manipuláció, a szimuláció, a fikció nem hiúsítja meg az eseményt, de ellehetetlenítheti az esemény észlelését. (A gyilkosság gyilkosság marad az elkövetés sebességétől függetlenül.) A manipuláció célja a történelem kezdete óta az észlelés, a reflexió megakadályozása, korlátozása, befolyásolása. A történelem megszűnésének, megszüntetésének gondolata (ténye) sem az újabb korok leleménye, eddig azonban - megfelelő eszközök híján - pusztán lokálisan és időlegesen lehetett fölfüggeszteni a történelmet. Az új technológiák azonban kétségtelenül lehetővé teszik a történelem globális megszüntetését. Szándékosan vagy bizonyos technológiai folyamatok akaratlan mellékhatásaként. A döntő kérdés ebben az összefüggésben, hogy mennyiben befolyásolja a történelem (vagy a történelem vége) mint fikció, szimuláció, manipuláció  (vagy annak/azok eredménye) magát ez eseményt (den Fall). Befolyásol(hat)ja-e egyáltalán? Lineáris időfelfogás, -érzékelés esetén nem, hiszen az eseménynek (ok) mindig előidejűsége van a történelem, az észlelés (okozat) viszonyában. A visszahatás (fel)tételezése nonszensz. A manipuláció ugyanakkor befolyásolhatja későbbi események kialakulását, lezajlását. Mint egy mélységében megosztott színpad. Hátul zajlanak az események, elöl pedig - a hátul történtek alapján vagy attól függetlenül - megjelenítődik a történelem, mint a történés (megtörténés, der Fall) szimulációja. Fenntartható-e a szimuláció történés nélkül? (Megvalósítható-e a történés abszolút zérus pontja?) Globális pszichózis globális megvilágosodás helyett? Mert csak a sorrend helytelen. Előbb a szimulációt (illúziót, fikciót) kell megszüntetni, és aztán a történést. Mert a káprázaton keresztül nincs be/átlátás.

LB > nem azonos