(220) A szervezettség mértéke és minősége. A mérték törvényszerűen befolyásolja, meghatározza a minőséget. Minél magasabb fokú a szervezettség mértéke, annál erősebben (és szinte kizárólag negatív irányban). A szervezettség minősége fékezheti például a szervezettség mértékét, de a minőség a mértéktől függetlenül is alakulhat (legalábbis a szervezettség mértékének egy bizonyos fokáig). A legújabb kori, ún. fejlett (tömeg)civilizáció szervezettségének egyik tipikus minőségi jellemzője, hogy szétvált az erkölcsi ítélet és az emberi cselekvés (< Zygmunt Baumann). Konrad Lorenz listáján ez a pont állhatna legfelül.

LB > mértékének