Az általános érvényű definiáló meghatározás bizonyos mértékig mozgáskorlátozás lenne, "rögzítése" (következetesen fogalmazva rögzítési kísérlete) természetükből következően rögzíthetetlen fogalmaknak. A gondolatiság (gondolkodás) fizikája nem azonos az anyag fizikájával [C. G. Jung: Antwort auf Hiob - az anyag, a szellem (gondolkodás) és a lélek fizikája]. Ez utóbbiban kijelenthetem: a kő szilárd. Az előbbiben sohasem tehetek ilyen egyértelmű és állandósággal bíró kijelentést. (Eltekintve attól a banális kijelentéstől, hogy a gondolkodás fizikájára vonatkozó kijelentések sohasem lehetnek állandók és általános érvényűek.) Ezért is hitelesebbek a passzusokon belüli alkalmi definíciók, értelmezések, kommentárok egy strukturálisan föléjük rendelt, általános érvényű indexnél. ("...a definíció, amely megszünteti a paradoxont...", írja Tőkei a "Kínai szofisztika és logika" egyik kommentárjában. Maga a definíció paradoxon.)

LB > definíciók