BEVEZETŐ

"Én csupán a módszert alkalmazom" 83

A Gólem leglényegesebb módszerbeli jellemzője: hipertextuális hálózatban írható és olvasható. A hálózatosan épülő hipertext a szöveg virtuális terét alkotja és egyben nyitottságának feltétele. A számítógép maga, a leghétköznapibb értelemben vett szerszám szerepét játssza.
A szöveg olvasását célszerű az Előtérből indulva kezdeni, és a linkek sorrendjében haladni úgy, hogy azonnal végigjárjuk az egyes linkek által befelé megnyíló kapcsolási sorozatot. Például:

Ábra

Javasolt olvasási sorrend (betűvel jelölt négyzetek = passzusok):

1. A > b > c
2. > (b) > d > e > f
3. > (d) > g
4. (A) > h > i > j
5. > (i) > k > l

(Ha ezt az olvasási módszert választjuk, kövessük a baloldali keretben folyamatosan látható Síkháló alapján, hol tartunk a szövegben. A Síkháló linkjeinek elnevezése azonos vagy megközelítőleg azonos a megnyitott passzus forrás-linkjének nevével.)
A zárójelben lévő, már olvasott passzusokhoz [(b), (d), (A), (i)] a soron következő link működtetése miatt ajánlatos visszatérni.
Ez a lépés kimarad, ha ugyanezt a sorozatot a Sikhálóból indulva olvassuk végig. A Síkháló - a fenti ábrához hasonlóan - ugyancsak megközelítőleg sorrendjében követi a passzusokból linkekkel induló gondolati nyomvonalak útját. (A Síkháló az olvasási technikát és a tájékozódást lényegesen megkönnyítő, mérete és "tömege" miatt azonban ebben a közegben nehezen kezelhető #Kapcsolási rajz szerkesztési elve alapján készül.)
A fenti ábra megjelenítése a Síkhálóban (aláhúzás = link; * = link nélküli passzus):

A
> b
> h
b
> c
> d
c *

d
> e
> g
e
> f
f  *

g *

h
> i
i
> j
> k
j *

k
> l
l *

(Javasolt olvasási sorrend: az egymás után következő linkek.)

A Thesaurus-táblázatok "Kapcsoló szavak" rovatában megjelenő fogalomsor ugyancsak a Síkháló "szórendje" alapján készült (de nem azonos vele). Az innét induló olvasást mégsem javasoljuk azoknak, akik még nem ismerkedtek meg alaposabban a Gólem szerkezetével.
A Phaidrosz-váltó, Bedekker és a Földi Horoszkóp olvasását a fekete alapú fejlécen elhelyezett gombokra kattintva ajánlatos kezdeni.
A Pókfonal a passzusok hálozatba kapcsolásának kronológiáját tartalmazza.
A szövegben előforduló idézetek eredetét, ha jelölöm, vagy az Idézetforrás című passzusban, vagy pedig közvetlenül az idézet mellett találhatjuk.
A passzusok végén lévő utalások ugyancsak az olvasás gyakorlatát remélik könnyíteni.
Az LB (logikai back) az éppen olvasható passzust logikailag (vagyis a gondolati nyomvonalon) közvetlenül megelőző szakaszhoz vezet vissza. (Szemben a böngésző mechanikus back kapcsolójával, amely a böngészés folyamatában megelőző passzushoz visz). Az LB után olvasható, aláhúzott szó a megnyitott passzus #forrás-linkje.
A szövegben linkként működő számok az Idézetforrás-t nyitják meg.
A bizonyos kapcsoló szavak előtti "#"-jel egy másik gondolati nyomvonalon lévő passzusra utal (keresztkapcsolás). A keresztkapcsolás irányát általában csak a Síkháló jelzi. A keresztkapcsolással megnyitott szöveg olvasása után ajánlatos azonnal visszatérni a forrás-passzushoz, amennyiben nem akarunk letérni az eredeti gondolati nyomvonalról.
A magyar betűk pontos megjelenítésének feltétele, hogy az olvasó computerében magyar betűket is tartalmazó karakterkészlet legyen.
A HTML kódlap: ISO 8859-2.
A passzusok száma: 700, a linkeké 5974.
(További tudnivalók a Gólem technikai működésére vonatkozólag => szómagyarázat)

P.S.: A Gólem törzsébe már nem beépített szövegeket az Appendix tartalmazza.

1997-2004