(431) Már több helyütt utaltam arra a kézenfekvő, könnyen belátható tényre, hogy a hálózatosság, a hiperiodikusság az agy, a gondolkodás menetének/működésének természetes módszere, tehát a számítógép segítségével nem csinálunk mást, mint hogy megkíséreljük szimulálni, pontosabban: közvetlenül ábrázolni, megjeleníteni a gondolkodást, vagyis "föltalálni az agyat". Az "agyhoz" képest ugyanakkor a "világ minden tudását" egymásba szövő mesterséges hálózat is csak süket, szánalmasan kisszerű és ostoba anyag, mert hiányzik belőle a #misztérium(139), a pneuma. Hiszen miféle bamba döcögés egy digitális körséta, az organikus hálozatban csak egy perc alatt végigsüvöltő viharhoz képest? A mentális hálózatban nem a katéter csúszkál ide-oda, hanem mi magunk, a vér ömlik át az idő és a tér érhálózatán, élőből holtba, holtból élőbe, élőből a majdan megszületőbe, emberből állatba és viszont. Az üvegszálak mindkét oldalon csakis a földben kezdődhetnek avagy végződhetnek, és csakis a földközelben szállíthatják a jelzéseket. A digitális hálózat földtani tudomány. A szellemi hálózat kozmológia. Az ember az interment(432) csomópontjaként jelenik meg, agyában végtelen számú átjáró lehetőségét hozdozva. Micsoda korlátoltsága az emberi szellemnek a kifejezés linearitása (> az alkalmatlan eszköz)! És micsoda szellemi hályog (vagy éppen a körmönfontság) láttatta és ünnepeltette szentnek és tette kizárólagos mértékké a fogyatékosságot!

LB > #interment (A Bevezető/ Szómagyarázat felől)
LB
> #misztérium (Az Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Misztérium felől)
LB 
> intermentális tér (az Előtér/ Hipertext felől)
LB
> #interment (a Földi Horoszkóp/ Előtörténet/ 1995. november. 18. felől)