(430) A hipertext metszetében ábrázolja a vizsgálódás tárgyát. A dolgok metszetszerű megjelenése eddig csak spirituális közegben (intermentális tér)(431) történt (történhetett) meg. A hálózatosság természetes közege továbbra is a közvetlen szellemi tér. A hipertext azonban az irásbeliség eddigi legjelentősebb mozdulata a térbeli hálozatosság ábrázolása felé. A hipertext tehát az ábrázolás(433) (megjelenítés) forradalma, és nem azé, amit ábrázol.

LB > #ábrázolási (Az Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Egyazon/ Forma/ Mag/ Számítógép/ Eltömegesedés felől)
LB
> #ábrázolás (Az Előtér/ Történet/ Mi a történet/ Dobókocka felől)
LB >
#intermentális tér (az Előtér/ Kulcsszavak/ Ellehetetlenülés/ Kudarc/ Káprázat/ Én... felől)
LB
> hipertext (az Előtér/Hipertext felől)