(282) Istenről nem lehet beszélni. Isten nem személy és nem is tárgy, attól kell tartani, hogy itt nyelvtani problémával állunk szemben. Amiről beszélek, az, hogy bizonyos állapotban az embernek Istent kell gondolnia, illetve Istenről kell gondolkodnia - puszta tanúságtétel tehát, emberi dokumentum, semmi több, semmi más 48.

LB > gondolkodunk