(317) Ez idő tájt írtam először az úgynevezett "végszavas"(318) olvasásról. (Nem kétséges, hogy a "végszó", és korábban a "rímhívó" fogalmának megjelenése, a kapcsoló szó tizenkét évvel későbbi bevezetésének közvetlen előzménye). A végszavas olvasási módszor gondolata a szabad asszóciációs módszerre utal (úgy az írásban, mint az olvasásban). A szöveg minden szava "rímhívó" legyen, egy szó a "jungi asszociációs tesztből". A rímhívónak természetesen nem csupán egyes, "elkülönülő szavakat, és nem csupán szavakat kell gerjesztenie", olvasom, és innét csak néhány mondat választ el a következő "gyanús" szókapcsolatig: "értelmező próza"(319) (értelemezés, később: recepció).

LB > 1985 körül