(137) A kifejezhetőség, kifejezhetetlenség vizsgálatakor különbséget kell tenni az eredendően kifejezhetetlen és kifejezhetetlenné vált között. A névadó nyelvben (és redukált formában a későbbi nyelvekben) is létező nyitottság a dolgok megjelenési formájának nyitottságából következik. Maguk a dolgok azonban zártak (pl. A monászoknak(138) nincsenek ablakaik, melyeken át valami akár be-, akár kiléphetne. Vagy: A monász öntevékeny: kívülről nem hat rá semmi, benne megy végbe minden. 64) Ide nem képes bejutni a nyelv. (A legmélyebbre a misztérium hatolhat. Misztérium=összeáramoltatás, vagyis amikor két, különböző irányból egymás felé közeledő, de azonos szubsztancia összeér. Gyakorlatilag azonos szubsztancián belüli belső áramlások irányáról van szó.)

LB > szellemi tartás