(127) Az emberi és az állati agyműködés közötti alapvető különbség a reflektálás módjában nyilvánul meg. A gondolati/ szellemi reflexió alapfeltétele, a belső adottságok mellett, az időfaktor. Ha nincs elegendő idő a külső/ belső ingerek észlelésére és feldolgozására, akkor az ingerek éppen úgy süvítenek át az idegpályáinkon, mint az állatén. Tudatos reflexió helyett puszta reflexek. A szellem fizikája csak egy bizonyos sebesség alatt teszi lehetővé a gondolat és az inger találkozását. Az ingergyorsító technológiák következménye: kisebb részt a gondolati/ szellemi tevékenység progresszív alkalmazkodása, nagyobb részt a gondolati/ szellemi tevékenység ellehetetlenülése. A tudatos, rendszerező reflexió tágas sodrása helyett, önkéntelen gondolati reflexek rángásai. A természetes agy számára reflektálhatatlanná váló környezet. Az emberi agyműködés, a szellemiség közegének, élet- és működési terének összeszűkülése, fölszámolása. Technológiai ellenforradalmak nincsenek. (Legföljebb természeti katasztrófák, kataklizmák.) A természetes agy progresszív alkalmazkodási képessége erősen korlátozott. Az adaptáció és a technológiák fejlődési sebessége közötti aszinkron a szellemi tevékenység egyetemes sorvadásához vezet. Kétségtelen, a processzor vezérelte agynak jobb esélyei lesznek az árkaiban tetszőleges sebességgel cikázó ingerek feldolgozására. De nem fullad-e meg a Szellem az ingerek örvényében? És az agy pusztán a hipertóniás szuperállat csodafegyvere lesz a baktériumok, vírusok, dinoszauruszok ellen. Meglehet, szerencsésebb lesz akkor. Mert "a vadállatok menekülnek, ha veszélyt látnak; ha elfutottak, már gondtalanok" 117.

LB > gyorsítása