(125) A sebesség(126), gyorsítás szerepe a kultúrában, a kommunikációban, a manipulációban. A beszélgetés feltétele, hogy (elegendő) #idő(321) legyen a megfogalmazásra, a kifejezésre, a másikhoz intézett szavak észlelésére, megőrzésére, reflektálására, stb. Nem a médium maga, hanem a médium gyorsítása(127) lehetetleníti el a tartalmat. Így válik a beszélgetés, a diszkurzus puszta zörejjé; így válnak a médiák zörejgerjesztő készülékekké.

LB > gyorsulás