(124) A Leib megnyitásának feltétele: tudomás a Leibről és az elidőzés készsége egyazon vagy különböző leibliche állapotokban. Ezt lehetetleníti el, teszi képtelenné bizonyos sebesség határok átlépése. Mikor válik le a Leib (és a Seele) a testről, a Körperről? (A Körper pszichikus vákuumban lebeg - gyakorlatilag egyazon pontban -, ezt viszont, kívülről vezérelt észlelési apparátussal, száguldásnak tekintjük. A szimuláció és a manipuláció összefüggése.) Milyen gyorsulás(125) mellett nem történhet meg az esemény (Baudrillard), mert érvényét veszti a reflexió, az összesűrűsödést lehetővé tevő szellemi nehézkedési erő. A szellemiség, a Létvalóság védelmének egyik legfontosabb eszköze: a zögern (Canetti), a lassítás, az idő folyamatos megtapasztalása. "Az unalom bizonyos fokig biztosítéka annak, hogy még rendelkezünk az itt-létünk fölött. Ha nem unatkoznánk, valószínűleg egyáltalán nem léteznénk...." 99 Az unalom mint önmagunk, az idő és test megtapasztalásának eszköze, megbizonyosodás a Létvalóságról, a Leib (test) jelenlétéről, az én Leibhaftigkeitjéről (testiségéről). Már rég nem a tartalom, pusztán a tartam lehetőségének fenntartása és védelme. Ahol nem képződhet időtartam, megszűnik a sorrend. És vele együtt mindaz, ami sorrendbe állítható.

LB > nyitottság (az Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Kérdezés/ Kombinatorika felől)
LB >
#az elidőzés készsége (az Előtér/Történet/ Mi a történet/ Dobókocka/ Idő felől)