(117) A minden nyelvben egyként (tehát azonosan) meglévő nyelvi aura. ("...aki pedig megtanította neked egy nyelv eredetét és lényegét, az megtanította neked a nyelvet." 122 Vagyis a Lényeg szavakkal kifejezhető(118) elemei minden nyelven/nyelvben egyként megjeleníthetők. Tulajdonképpen fordításra sincs szükség.) Ez az, ami az ősnyelvre emlékeztet. Ez a szépfordítás közege, közvetítő eleme. A műfordító ezen keresztül emeli át a szöveget A nyelvből B nyelvbe. A műszaki fordító közvetlenül átfordít. (< W. Benjamin)

LB > ősnyelv