(115) Az ősnyelv nem azonos az univerzális nyelvvel.(116) [A hallgatás mint univerzális nyelv. "Megtanítom hallgatni/ minden nyelven..." (Szymborska)]. Az előbbi a nyelvfejlődés (alakulás) bizonyos időbeli szakaszára, fokozatára utal, az utóbbi a módszerre. Az előbbi természetes (és bizonyos megközelítésben természeti), az utóbbi mesterséges, spekulatív (valójában az ősnyelv ellentéte). Az előbbi a fizikai fejlődés függvénye, az utóbbi a szándéké. Az előbbi ősrobbanás, halmozottság, az utóbbi redukció, egységesítés. Az ősnyelvnek legalább három szakaszát különböztethetjük meg. A pusztán hangadó, "animális" nyelvet, a névadó nyelvet (amely nem érintkezik a leíró, értelmező-kommentáló nyelvvel; nem ismeri a kérdést, a magyarázatot, a bizonyítást), és a megnevező nyelvet. Az értelmezés, a kommentálás (előtte a kérdezés) megjelenése az ősnyelv(117), a kizárólagosan orális nyelv végét jelenti.

LB > ősnyelv