(337) A leíró és értelmező nyelv kommentáló nyelv, miként az egyetlen műfaj a kommentár (és az önmagát kommentáló kommentár(338), stb.(339)). Vajon mi váltotta ki a kommentálási kényszert(340) ("vesztő ember"), és mi lehetett az első kommentár közvetlen, konkrét tárgya ("veszteség")? Természetesen hiábavaló a kérdés, mert az eredeti tárgyat csakis a kommentáló nyelven kívül lehetne megnevezni, ugyanakkor kizárólag kommentárban tudunk megszólalni.

LB > kommentáló nyelv