(338) A kommentár mint folyamatosan zajló, idő és tér feletti diszkurzus (interment). Korábbi kommentárokról és azok kommentárjairól, diskurzus a Mesterrel ("Ha valaki annak nevében ejt ki egy szót, aki azt mondta, akkor megmozdulnak annak ajkai a sírban." 109), a  szövegekkel, magával a nyelvvel. Szegmentek, fragmentek millióiból egybeszőtt, szakadatlanul alakuló, terjeszkedő, évezredeket, kontinenseket, kultúrákat átfogó, beterítő, bekerítő, fogvatartó és megtartó szövegháló. Csupán az ostoba, basáskodó törpék kérdése: kinek van igaza. Az egyetlen szempont: a diskurzus fenntartása, a végtelenített exegézis ("...a szónak csak a folyamatban van jelentése." W. > kontextus)

LB > kommentár (az Előtér/ Történet/ Elkészülni/ Kommentáló nyelv felől)
LB
> #egyetemes diszkurzus (az Előtér/ Elkezdenem/ Lezáratlanság felől)