(158) A művek megvannak, de a kultúra és a szórakozás közötti határ elmosódása miatt nincs már olyan hely, ahol befogadhatóak lennének és értelmet nyernének. Csak úgy lebegnek abszurd módon, olyan térben, amelyben nincs rendezettség és nincs jelzőrendszer. 125 "Művek, mint postán maradó levelek, amelyeket már senki sem hoz el", kettős értelemben. A címzettnek nincs tudomása a neki szánt küldeményről, de ha konkrétan át is venné, nem tudná értelmezni az üzenetet. A műveket sem szellemileg, sem fizikailag nem hozzák el. Az archívum-#katakombák(72) létezése tehát két okból is létfontosságú a szellem átmentése szempontjából. Egyrészt megőrzik a "küldeményeket", másrészt a befogadás terévé válhatnak azáltal, hogy a szellemi koncentráció és az Aufmerksamkeit összesűrűsödési pontjai. Minél kevésbé szivároghat át a falakon a zagyva, szakadatlanul változó, a keletkezésével egyidejűleg érvénytelenné váló társadalmi zörej (tömegkultúra, zsurnalizmus, politika, stb.), annál szilárdabb pontról rugaszkodhat el a gondolat a (meg)értés felé.

LB > katakombák