(33) Öntörvényűség, önmagára vonatkoztathatóság (autoreferenz, Selbstbezüglichkeit), önazonosság. Mit tartalmaz ez a viszony? A lét-történet minden egyes pillanat-mozzanata (kizárólag?) önmagára vonatkoztatható. Az alany és a tárgy azonos. Nincs utánzás, ismétlés (ismétlődés) - a szekvencialitásban vagy az azonosságban(34) sincs. (A lét-történet ettől függetlenül paradigmatikus, és éppen úgy benne lehet minden egyes pillanat-mozzanat, miként az én-ben, a te-ben, vagy az ő-ben a ragozási sor mindahány tagja.) Ugyanez vonatkozik a helyes (öntörvényű, önmagára vonatkozó, önmagával azonos) gondolatra is. A gondolkodás, ebben a formájában (minőségében?), legalábbis alakilag, fedésbe kerül a szellemmel.

LB > öntörvényűség