(320) Az ismeretek (vélt tudás - "tud", mert "mindent" ismerhet, miközben a tudásnak nem feltétele az ismeret) megszerzésében, alkalmazásában, továbbadásában mind döntőbb szerepet játszik az idő(321), miközben a tényleges tudáshoz való közelítés elengedhetetlen alapfeltétele a hétköznapi értelemben vett idő kikapcsolásának, hatálytalanításának lehetősége. [Nur zögerndes Wissen zählt... (Csak a tétovázó tudás számit) 45 (bizonyos értelemben az idő hatálytalanítása/ lassítás témaköréhez tartozik az #Ősgólem egyik passzusa: "Szeretem az időm vesztegetni. Ma ez a szabadság egyetlen formája." A szöveget egyébként egy később helytelenül kiírt Nizsinszkij idézet - "Rá tudnám venni magam, hogy minden kifejezést megtanuljak, de szeretem (helyesen: nem szeretem) az időm vesztegetni." - komentárjának szántam. Csak évekkel később tűnt föl, hogy pontatlanul írtam föl a szöveget...]  

LB > #az idő (Az Előtér/ Módszer/ Mi a módszer/ Módszer/ Áramlás felől)
LB
> (befogadás és az) idő (az Előtér/ Történet/ Mi a történet/ Dobókocka felől]