KITERÍTETT HÁLÓ
(síkháló/alaprajz)

A Gólem letöltése
Fogalmak, kulcsszavak keresése

A kiterített háló a térbeli hálózat megjelenítése síkban (avagy: a geometrikus test kihajtogatása < Escher).
A '>' és '#' (keresztkapcsolás vagy szövegugratás) jelű szavak az egyes passzusokon belüli átjárók, kapcsoló szavak. (Aláhúzva: úgynevezett linkek). Ezek rendszerint a háló (szöveg) körülbelüli és változó csomópontjai, kereszteződései is egyben.
A '*' jel kapcsoló szó, link nélküli passzusra utal.
A Kiterített háló nem tartalmazza a Phaidrosz-váltó kapcsolási táblázatát (Konkordancia), a Földi Horoszkóp kapcsoló szavait, valamint a kizárólag a Pókfonalból és az Idézetforrásból elérhető passzusokat.
Print: ca. 24 oldal.


BEVEZETŐ
> szerszám
# kapcsolási rajz
tovább, mint [Kapcsolási rajz...]
> váltó
> könnyíteni
# forrás-link
tovább, mint [Bevezető/ Szómagyarázat...]
> szómagyarázat
Szerszám (m) *
Váltó
> átirányít
Átirányít
> kisiklat
Kisiklat
> pilóta
Pilóta *

Könnyíteni
# Partitúra
tovább, mint [Bevezető/ Szómagyarázat...]

Szómagyarázat
> definíciókat
# térbeli hálózat
tovább, mint [Előtér/ Térbeli hálózat...] (435)
# interment
tovább, mint [Előtér/Hipertext...] (431)
# Phaidrosz-váltó
tovább, mint [Phaidrosz-váltó]
# Quain-váltó
tovább, mint [Előtér/Történet/ Miféle történet...] (290)
> partitúra
# a thesaurusról
tovább, mint [Thesaurus]

Definíciók
> általános

Általános
# univerzalisztikusság
tovább, mint [Előtér/ Módszer/ Mi a módszer] (224)
# feltaláló nyelv
tovább, mint [Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Kérdezés...] (114)
> univerzalisztikusság

Univerzalisztikusság *

Partitúra *


(1) ELŐTÉR
> szavakra találni (2)
> brain-splashing (9)
> gesztus (11)
> belép/bebocsátás (14)
> többé senki/eltűnés (17)
> módszer (19)
> bizonyítani (234)
> irodalom (239)
> történet (250)
> tisztázás (343)
> kulcsszavak (345)
> a hálózat (421)
> hipertext (430)
> térbeli hálózat (435)
> elkezdenem/folytonosság (442)
> víz/azonosság (453)
> anyag (460)
> visszatérés (464)
> kihalok (465)
> és (467)


(2) SZAVAKRA TALÁLNI
> gólem (3)
(3) Gólem
> gólem, mert (4)
> megosztani (6)
> gólem, mert (7)
(4) Gólem /Sulcus primigenius
> módszer (5)

(5) Módszer
# összessége
tovább, mint [Módszer/ Linearitás/ Tér/Agy...] (183)

(6) Megosztani *
(7) Gólem
> kivezetem (8)
(8) Kivezetem *


(9) BRAIN SPLASHING
> brain splashing (10)
(10) Brain splashing
# brain splashing
tovább, mint [Előtér/ Módszer/ Mi a módszer...] (226)


(11) GESZTUS
> gesztus (12)
(12) Gesztus
> verzicht (13)
(13) Verzicht/Lemondás *


(14) BELÉP/BEBOCSÁTÁS
> mű / labirintus (15)
> bebocsátás (16)
(15) Mű/Labirintus *
(16) Bebocsátás *


(17) TÖBBÉ SENKI/ELTŰNÉS
> jelenlét (18)
(18) Jelenlét *


(19) MÓDSZER
> lét-állapot (20)
> kifejezhetetlenség (44)
> lineáris vonal (167)
> asztal (213)
> mi a módszer (224)
> mi a művészet (232)

(20) Lét-állapot
> lét-állapot/állandó (21)
> lét-állapot és történet (36)

(21) Lét-állapot/ Állandóság
> állapot (22)
> nyelv (28)
> leíró nyelv (29)
> történet/történés (30)

(22) Állapot/Nyelv
> állapot (23)
> felismerés (26)
> kész (27)
(23) Állapot/Felismerés
> véglegesítése (24)
> szándék (25)
(24) Véglegesítése *
(25) Szándék *

(26) Felismerés *
(27) Kész *

(28) Nyelv/Csönd (nincs nyelve) *

(29) Leíró nyelv *

(30) Történet/Történés
# föladtam
tovább, mint: [Előtér/ Történet/ Írni...] (327)
> kifejezés (31)

(31) Kifejezés/Folytonosság
> illeszkedés (32)
(32) Illeszkedés
> öntörvényűség (33)
> álom (35)
(33) Öntörvényűség/Azonosság
> azonosság (34)

(34) Azonosság
# felismerés
tovább, mint: [Előtér/ Lét-Állapot/ Állapot...] (22)
# nyelv/ azonosság
tovább, mint: [Előtér/ Nyelv...] (397)

(35) Álom *

(36) Létállapot és történet
> szubsztancia (37)
> megszünt áramlás (39)
> emlékeztetés a tudásra (41)
(37) Szubsztancia
> tevékenységre (38)
(38) Tevékenység *
(39) Megszünt áramlás
> önreflexió (40)
(40) Önreflexió *
(41) Emlékeztetés a tudásra
> nyomát (42)
> tanítás eszköze (43)
(42) Nyom *
(43) Tanítás eszköze *

(44) Alapállás/Kifejezhetetlenség
> azonosság (egyazon) (45)
> metafizika (112)
> kérdezés (113)
> misztérium (139)
> valóságos tabu (141)
# pszichózis
tovább, mint: [Előtér/ Kifejezhetetlenség/ Azonosság/ Forma/ Félreértés...] (103)
> megszólalás (143)
> túlélési technika (166)

(45) Azonosság/ Egyazon állapotát
> azonosság (46)
> forma (54)
> machináció (109)
> dialektus (110)
> stílusvariációi (111)

(46) Azonosság/ Egyazon állapotnak
> nincs ilyen (47)
> ugyanazt (53)
(47) Nincs ilyen
> hozzátétel (48)
(48) Hozzátétel
> kópia (49)
> lehetetlen (52)
(49) Kópia
> pillanat (50)
> azonosság (51)
(50) Pillanat *
(51) Azonosság *
(52) Lehetetlen *
(53) Ugyanazt *

(54) Forma/Hiány
> forma (55)
> félreértés (103)

(55) Forma
> mag (56)
> változatlan (98)
> meghatározottság (99)

(56) Mag/Burok
> burok (57)
> számítógép (58)

(57) Burok/Lényeg *

(58) Számítógép/Tömeg (Komputertechnológia)
> eltömegesedés (59)
> nyílt szöveg (68)
> nyitottság (exoterikusság) (71)

(59) Eltömegesedés
> elsekélyesedés (60)
> tükör (67)

(60) Elsekélyesedés
> törvényszerűen (61)
> hanyatlás (62)

(61) Törvényszerűen *

(62) Hanyatlás
>  eltűnés (63)
> sokféleség (64)
# ábrázolás
tovább, mint: [Előtér/ Hipertext...] (430)
# formai
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Egyazon/ Forma...] (55)
> hiábavaló (65)

(63) Eltűnés
# katarzis
tovább, mint: [Előtér/ Történet/ ...Mi a történet/ Katarzis...] (297)

(64) Sokféleség *
(65) Hiábavaló
> megváltoztatja (66)
(66) Megváltoztatás/Felállás *

(67) Tükör
# homogentás
tovább, mint: [Előtér/ Hipertext/ Ábrázolás...] (433)
# ablak
tovább, mint: [Előtér/ Történet/ Regény/ Első mondat/ Ablak...] (277)
# akadály
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ .../ Hiábavalóság] (66)
# ellenpróba
tovább, mint: [Módszer/ Lét-Állapot...] (22)

(68) Nyílt szöveg
> nyílt szöveg (69)
> ablak (70)
(69) Nyílt szerkesztés / Zártság *
(70) Ablak
# ablak-tükör
tovább, mint: [Előtér/ Történet/ Regény/ Első mondat/ Ablak...] (278)

(71) Exoterikusság
> szellem és kultúra (72)

(72) Szellem és Kultúra
> kultúra (73)
> adatsztráda (91)
> katakombák (92)

(73) Kultúra/Civilizáció
> tömegkultúra (74)
> mészkor (75)

(74) Tömegkultúra *

(75) Mészkor
> elérzéketlenedés (76)
> részt vesz (78)
> önbecsülés (88)
> partikularitás (89)
> autonómia / szabadság (90)
(76) Elérzéketlenedés
> külső ingerek (77)
(77) Külső ingerek *

(78) Részt vesz
> tömegkultúra (79)
> triviálkultúra (82)
> alakíthatatlan (84)
> félreállás (87)
(79) Tömegkultúra
> tömegkultúra (80)
> piaci érték (81)
(80) Tömegkultúra *
(81) Piaci érték *
(82) Triviálkultúra / Történetek
> karakter (83)
(83) Karakter *
(84) Alakíthatatlan
> kényszerpálya (85)
(85) Kényszerpálya
> reset (86)
(86) Reset *
(87) Félreállás *

(88) Önbecsülés / Társadalmi ember *
(89) Partikularitás *
(90) Autonómia / Szabadság *

(91) Adatsztráda *
(92) Katakombák
> évezredek óta (93)
> katakombák (97)
(93) Évezredek/Fordítás
> megértés (94)
> energiák (95)
(94) Megértés *
(95) Energiamozgás/Fordítás
> energiamozgás (96)
(96) Energiamozgás/Anyag *
(97) Katakombák/Műember *

(98) Változtathatatlanság *

(99) Meghatározottság/Forma
> szélsőséges (100)
(100) Szélsőségesség/Helyzet
> vita (101)
(101) Vita (Semprun/Wittgenstein)
> nem-megértés (102)
(102) Nem megértés *

(103) Félreértés/Pszichózis
> pszichózis (104)
> abszurditás (106)
> tárgya (108)
(104) Pszichózis
> pszichózis (105)
(105) Pszichózis/ Bénultság *
(106) Abszurditás
> megmagyarázhatatlan (107)
(107) Megmagyarázhatatlan jelenség *
(108) Tárgy *

(109) Machináció *

(110) Dialektus *

(111) Stílusvariációi  *

(112) Metafizika *

(113) Kérdezés
> megnevezés (114)
(114) Megnevezés
> ősnyelv (115)
> névadás (119)
> szó (120)
> emlékező (135)
> szellemi tartás (137)
(115) Ősnyelv
> univerzális nyelv (116)
> ősnyelv (117)
(116) Univerzális nyelv *
(117) Ősnyelv/ Fordítás
> szavakkal kifejezhető (118)

(118) Szavakkal kifejezhető
# lényeg
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Megszólalás igénye/ Nyelv] (144)

(119) Névadás *

(120) Szó
> sokféleség (121)
> emlékezik (122)
> kombinatorika (123)
(121) Sokféleség *

(122) Emlékezik *

(123) Kombinatorika
> nyitottság (124)
> species (128)
(124) Nyitottság
> gyorsulás (125)

(125) Gyorsulás
> sebesség (126)
# idő
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Kérdezés/ Kombinatorika ...] (321)
> gyorsítás (127)

(126) Sebesség *
(127) Gyorsítás *
(128) Species
> műember (129)
> fatális tévedés (130)
> sorvadás (134)
(129) Műember *
(130) Fatális tévedés
> szándék (131)
> készség (132)
(131) Szándék *
(132) Készség
> wesen des lebens (133)
(133) Wesen des Lebens /Az élet lényege *
(134) Sorvadás *

(135) Emlékező
> az emlékezés örömtelensége (136)
# elmozdítottság
tovább, mint: [Thesaurus/ Táblázat nr. 5b./ Évezredek-Fordítás/ Transzformáció...]

(136) Az emlékezés örömtelensége
# emlékezés
tovább, mint: [Előtér/ Történet/ Geschichten/ A regény válsága/.../ Létkerék/ Tér-idő] (266)

(137) Szellemi tartás
> monászok (138)
(138) Monászok *

(139) Misztérium
> szerszám (140)
# misztérium
tovább, mint: [Előtér/ Hipertext...] (431)

(140) Szerszám *

(141) Valóságos tabu
> arrhetosz (142)
(142) Arrhetosz
# gólem
tovább, mint: [Előtér/ Szavakra találni/Gólem...] (7)

(143) Megszólalás
> nyelv (144)

(144) Nyelv/Lényeg
> lényegkép (145)
> ausserhalb der sprache (147)
(145) Lényegkép/Nyelv
> nyelv (146)
(146) Nyelv *

(147) Ausserhalb der Sprache/Isten
> nyelven kívül (148)
> nyelve (164)
(148) Nyelven kívül
> kezdetben (149)
> ige (150)
> pókfonalán (151)
> helyreállítani (159)
> áramlás (160)
> betű (161)
> azért imádkozom (163)

(149) Kezdetben *

(150) Ige 
# killing
tovább, mint [Előtér] (1)

(151) Pókfonal
> idő (152)
# folyamba
tovább, mint [Előtér/ Víz] (453)
> reprodukálhatatlanság (155)
> mindent elfelejtettem (156)
> archívum (157)

(152) Idő
> iránytalan (153)
> reflexió (154)
(153) Iránytalanság *
(154) Reflexió *
(155) Reprodukálhatatlanság *
(156) Mindent elfelejteni *
(157) Archívum
> katakomba (158)

(158) Katakomba
# katakombák
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Azonosság/ Forma/ Számítógép...] (72)

(159) Helyreállítani *
(160) Áramlás *
(161) Betű
> dadogó (162)

(162) Dadogás
# zsebtolvaj
tovább, mint: [Előtér/ Visszatérés...] (464)
(163) Azért imádkozom/ hiszek *

(164) Nyelve
> fordítás (165)
(165) Fordítás *

(166) Túlélési technika *

(167) Linearitás (Lineáris vonal)
> lineáris szöveg (168)
> síkszöveg (169)
> tér (170)
> egyidejűség (204)
> pont/érintés (205)

(168) Linearitás (Lineáris szöveg)/Dekonstrukció *

(169) Síkszöveg/Tér
> csalás (170)
(170) Csalás/Tér
> árnyékvilág (171)
(171) Árnyékvilág *

(172) Tér
> együttlátás (173)
> barlangi ember (175)
> agy (176)

(173) Együttlátás
> képesség (174)
(174) Képesség/Szellemi állapot *

(175) Barlangi ember (Hatvanezer) *

(176) Agy
> agy/működés (177)
> epikusság (186)
> linearitás (187)

(177) Agy (természetes) /Működés
> agy (178)
# működés
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Misztérium...] (139)

(178) Agy/ Működését
> tomográfia (179)
> katatónia (182)

(179) Tomográfiai felvétel
> tomográfikus tömb (180)
(180) Tomográfiai tömb
> fólia (181)
(181) Fólia *
(182) Katatónia
> elefántiázis (183)
(183) Elefántiázis
> halmozás (184)
> elhatalmasodás (185)
(184) Halmozás *
(185) Elhatalmasodás *

(186) Epikusság *

(187) Linearitás/Dimenziók
> egyetlen szálat (188)
> egydimenziós (189)
> elsekélyesedés (190)
(188) Egyetlen szál *
(189) Egydimenziós *
(190) Elsekélyesedés oka
> történelem (191)
> egyidejűség (203)
(191) Történelem
> nem azonos (192)
> esemény (194)
> leírás (195)
(192) Nem azonos
> jelenség (193)
(193) Jelenség *
(194) Esemény *
(195) Leírás
> közvetlen tapasztalás (196)
> ráfogás (197)
> megtapasztalhatóság (202)
(196) Közvetlen tapasztalás *
(197) Ráfogás
> maga a dolog (198)
(198) Maga a dolog
> jelentéssel (199)
(199) Jelentéssel
> dolog (200)
> jelentés (201)
(200) Dolog *
(201) Jelentés *
(202) Megtapasztalhatóság *

(203) Egyidejűség *

(204) Egyidejűség/Dimenzió *

(205) Pont/Érintés
> víz (206)
> homogenitás (211)
> nem mérhető (212)

(206) (Egy csepp) víz/Homogenitás
> egész (207)
> kép (210)
(207) Egész
> rész és egész (208)
> részek (209)

(208) Rész és egész 
# elkezdenem
tovább, mint: [Előtér/ Elkezdenem/ Folytonosság...] (1)

(209) Részek *
(210) Kép/Létezés *

(211) Homogenitás *

(212) Nem mérhető *  

(213) Asztal
> nagyregény (214)
> önvédelmi mechanizmus (217)
> rend (219)
# gyöngyfűzés
tovább, mint: [Előtér/ Történet/ Mi a történet/ Befogadás/ Végszavas írás] (318)
> szét-, kibomlás (222)
> dekonstrukció (223)
# 1997. február 13.
tovább, mint: [Előtér / Szavakra találni...] (2)

(214) Nagyregény/ Sors
> nagyregény (215)
> Thomas Mann (216)

(215) Nagyregény/ Kardozás *
(216) Thomas Mann *

(217) Önvédelmi mechanizmus
> eszköz (218)
(218) Eszköz *

(219) Rend
> mérték (220)
> holocaust (221)
(220) Mérték *

(221) Holocaust
# dologról
tovább, mint: [Módszer/ Linearitás/ Tér/ Agy/ Linearitás/ Elsekélyesedés/ Történelem] (197)

(222) Szét-, kibomlás *

(223) Dekonstrukció
# módszer
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Mi a módszer] (224)
# termor
tovább, mint: [Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Azonosság/ Forma/ Mag/ Számítógép/ ...Hanyatlás] (63)

(224) Mi a módszer
> alapfogalmak (225)
> módszer (226)

(225) Alapfogalmak/ Tisztázás *

(226) A módszer
> módszer (227)
> brain-splashing (228)
> áramlás (autoflowing) (231)
(227) Módszer/Kerülő *
(228) Brain-splashing
> széjjelspriccelő (229)
> agy / homogenitás (230)
(229) Széjjelspriccelő agy *
(230) Agy/Én *

(231) Áramlás (autoflowing)
# idő
tovább, mint: [Előtér/ Történet/ Mi a történet/ Dobókocka]  (320)

(232) Mi a művészet
> módszer (233)

(233) Módszer
# kérdező nyelv
tovább, mint: [Előtér/  Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Kérdezés] (113)


(234) BIZONYÍTANI
> ami van (235)
> folytatom (238)
(235) Ami van/ Bizonyíthatóság
> ami van (236)
> bizonyítani (237)
(236) Ami van *
(237) Bizonyítani *
(238) Folytatom *


(239) IRODALOM
> örvény (240)
(240) Örvény
> abbamaradás (241)
> irodalom (249)
(241) Abbamaradás
> túlhaladni (242)

(242) Túlhaladni
> pozőrség (243)
> pozőr (245)
> szó (246)
> beszélő ember (247)
(243) Pozőrség
> ihletettség (244)
(244) Ihletettség *

(245) Pozőr/ Mesterkéltség *

(246) Szó *

(247) A beszélő ember
> helyes beszéd (248)
(248) Helyes beszéd

(249) Irodalom
# fülünk állapota
tovább, mint: [Előtér/ Brain splashing...] (10)


(250) TÖRTÉNET 
> Geschichten/történetek (251)
> elkészülni (332)

(251) Történetek
> regény (252)
> regény (253)
> történetek (287)
> írás/történet/történés (326)

(252) Regény *

(253) Regény
> lét-történet (254)
> első mondat (273)
> gesztus (281)
> isten benne ül (283)
> hiány (285)
> isten (286)

(254) Lét-történet/Címszavak
# előtér/módszer/lét-állapot
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Lét-Állapot... ] (20)
> nem-lineáris (255)
# előtér/módszer/linearitás
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Linearitás...] (167)

(255) Nonlinearitás/Észlelés
> egyidejű tudatosulás (256)
> törvényszerű (269)
> linearitás (271)

(256) Egyidejűség/Létformák
> konkrét valóság (257)
> létkerék (260)
> nem lineáris észlelés (268)
(257) Konkrét valóság
> biografikus (258)
> konkrét (259)
(258) Biografikus *
(259) Konkrét *
(260) Létkerék
> létkerék (261)
> tér-idő (266)
(261) Létkerék/Könyv
> könyv (262)
(262) Könyv
> egység (263)
> elválasztás (265)
(263) Egység
> kettős látás (264)
(264) Kettős látás *
(265) Elválasztás *
(266) Tér-idő
> emlékezés (267)
(267) Emlékezés
(268) Nem lineáris észlelés *

(269) Törvényszerű/Nyelv
> neghiúsítás (270)
(270) Meghiúsítás *

(271) Linearitás/Leírás
> egydimenziós (272)

(272) Egydimenziós
# egydimenziós gondolkodás
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Linearitás/ Tér/ Agy...] (187)

(273) Első mondat
> történet (274)
> végtelen könyvtár (275)
# történés
tovább, mint: [Előtér/ Történet/ Első mondat...] (253)
> abszurditás (276)
> ablak (277)

(274) Történet/Rárakódás *
(275) Végtelen könyvtár *
(276) Abszurditás *

(277) Ablak
> windows-rendszer (278)
> tükörrendszer (279)
(278) Windows-rendszer *
(279) Tükörrendszer
> végtelen (280)

(280) Végtelen
# ontológikus/metaforikus végtelenség
tovább, mint: [Előtér/ Történet/ Regény/ Első mondat... ] (273)

(281) Gesztus / Sors
# túlélési technika
tovább, mint: [Előtér/ Kulcsszavak/ Ellehetetlenülés...] (346)
> gondolkodunk (282)

(282) Amiről gondolkodunk *

(283) Isten/Burok
> körülírás (284)
(284) Körülírás *

(285) Hiány/Tartalom *

(286) Isten *

(287) Történetek/Mi a történet  
> melyik történet (288)
> miféle történet (290)
> levél (291)
> Vu Tao-ce (294)
> analógia pakli (295)
# homogenitás
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Lineáris vonal...] (205)
> mi a történet (296)
> számsor (325)

(288) Melyik történet
> megszólalni (289)
(289) Megszólalás/Akkord *

(290) Miféle történet (Quain-váltó)
# fólia
tovább, mint [Előtér/ Módszer/ Linearitás/ Tér/ Agy/ Tomográia...] (178)
# akkord
tovább, mint [Előtér/ Történet/Melyik történet/ Akkord...] (288)

(291) Levél  
> apám (292)
> szilva (293)
(292) Apám *
(293) Szilvaszüret *

(294) Legenda / Vu Tao-ce *

(295) Pakli *

(296) Mi a történet 
> mi a történet (297)
> dagály (298)
> dobókocka (299)
(297) Mi a történet/Katarzis *
(298) Dagály *

(299) Dobókocka 
> sorrend (300)
> íráskép fölött (301)
# ábrázolás
tovább, mint: [Előtér/ Hipertext/ Ábrázolás...] (430)

(300) Sorrend *

(301) Íráskép fölött 
> olvasási tipusok (302)
> befogadó (303)
> olvasás (324)
(302) Olvasási Tipusok *

(303) Befogadás 
> elszakad (304)
# megemelt tekintet
tovább, mint: [Előtér/ Térbeli hálózat/ Köztes térségek...] (440)
> idő (320)
> ideje (323)

(304) Elszakad
> elszakadás (305)
> befogadás (306)
> dimenzió (309)
> totális írás (310)
> 1985 körül (317)
(305) Elszakadás *
(306) Befogadás
> megfelelő szellemi állapot (307)
> megszólaltatni tudás (308)
(307) Megfelelő szellemi állapot *
(308) Megszólaltatni tudás *

(309) Dimenzió *

(310) Totális írás
> komplexitás (311)
> egyidejűség (316)
(311) Komplexitás
> sűrítés (312)
> esszencialitás (313)
(312) Sűrítés *
(313) Esszencialitás
> esszenciális (314)
(314) Esszenciális
> démonok (315)
(315) Démonok *
(316) Egyeidejűség *

(317) 1985 körül
> végszavas (318)
> értelmező próza (319)
(318) Végszavas írás *
(319) Értelmező próza *

(320) Idő / Tétovázás
> idő (321)
(321) Idő / Összpontosítás
> történetmondás (322)

(322) Történetmondás
# erzählerische Haltung
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Szellem és kultúra...] (82)
# idő
tovább, mint: [Előtér/ Történet/ Mi a történet/ Dobókocka...] (303)
# az elidőzés készsége
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Kérdezés/ Kombinatorika...] (124)

(323) Idő *

(324) Olvasás *

(325) Számsor *

(326) Írás
> föladtam (327)
# kifejezés
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Lét-állapot/ Történés/ Kifejezés...] (31)

(327) Föladtam
> ősgólem/ brain (328)
(328) Ősgólem
> voyeur (329)
> ősgólem /brain-splashing (331)
(329) Voyeur
# pelures (extern)
> bevezető (330)
(330) Bevezető *

(331) ŐSGÓLEM
- Brain-splashing -
(Az Ősgólem passzusból nyitható)

(332) Elkészülni
> út (333)
> történet (341)
(333) Út/Cél
> cél (334)
(334) Cél
> út (335)
> végtelen (336)
(335) Út/Idő *
(336) Végtelen
> kommentáló nyelv (337)
(337) Kommentáló nyelv
> kommentár (338)
> stb.
(339)
> kényszer (340)
(338) Kommentár *
(339) Stb. *

(340) Kényszer
# trauma
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Kérdezés...] (113)

(341) Történet/Kényszer
> kényszer (342)
(342) Kényszer/Tovább csinálni
> történet/bedekker

TÖRTÉNET/BEDEKKER
(új ablakot nyit)
Lépésrend
> [potsdam]
> [rusze]
> [drezda]
> [vaals]
> [kertész utca]
> [hamburg]
> [leninváros]
> [moltkerei]
> [ó-utca]
> [rathenauplatz]
> [oostduinkerke]
> [friedrichskoog]
> [linz]
> [zirndorf]
> [dömsöd]
> [rathenauplatz]
> [tűzoltó utca]
> [weyerstrasse]
> [középső út]
> [vonat]
> [malakoff]
> [kertész utca]
> [pozsonyi út]
> [nagycsarnok]
> [szentmihály]
> [zirndorf]
> [hegyen]
> [kaisers] 
> [ráckeve]
> [somlyó] 
> [hajnóczy utca]
> [hangár]
> [roonstrasse]
> [kapuban]
> [herisau] => M. KLEIN
> [erde]

M. KLEIN/SÉTA
(új ablakot nyit)
- [Sziszüphosz tévedett]
- Levél egy barátnak
- Egy barát levele M. Klein özvegyének
- M. Klein özvegyének válasza
- M. Klein egy későbbi életrajzírójának feljegyzéseiből
=> JOSEF
Találkozás M. Kleinnel
Látogatás M. Klein özvegyénél
M. Klein programja
- Töredékek M. Klein h-i naplójából
- [Miként az özvegy közléséből tudjuk]
- A harminhat szó rekonstrukciója M. K. jegyzetei alapján

Előzetes jegyzetek (Felvezető)
Levélrészlet I.
Levélrészlet II.
Feljegyzés

Idézetforrások, jegyzetek
Thesaurus

JOSEF/VISSZATÉRÉS
(új ablakot nyit)
I.
[Josef ébredése és elhatározása]
[Josef látomásai]
II.
[Tulajdonképpen így akarta kezdeni]
[A kéziratok begyűjtése]
[J. üvegcséi]
[Egy különös közjáték]
[J. álma és döntése]
III.
JOSEF
Május 23.
[Semmi előzménye nem volt a pillanatnak]
[A ház]
[Josef megérkezése]
IV.
Filológiai appendix

Jegyzetek
Konkordancia
Előzetes jegyzetek

Utólagos jegyzetek a Bedekkerhez


(343) TISZTÁZÁS
> dialógus (344)
(344) Dialógus *


(345) KULCSSZAVAK
> ellehetetlenülés (346)
> nyelv (396)
> visszaadás (410)
> visszavétel (418)
           > THESAURUS

(346) Ellehetetlenülés/Triebtäter
> kudarc (347)
> túlélés (394)

(347) Kudarc/káprázat
> kudarc (348)
> káprázat (349)
> kérdezés (391)
> banalitás (392)

(348) Kudarc/poézis *

(349) Káprázat
> gólem (350)
> a testet öltött szó (375)
> a káprázat könyve (376)

(350) Gólem
> gólem/számháború (351)

(351) Gólem/Számháború
> megszabadulás (352)
> az én koloncától (373)

(352) Megszabadulás/Írás
> én-felszámolás (353)
(353) Én-felszámolás
> mi (az én) (354)
> az "én" (370)

(354) Én/Viszony (mi az én)
> viszony (355)
# intermentális tér
tovább, mint: [Előtér/ Hipertext...] (430)
> zavar (367)

(355) Viszony
> viszony (356)
> kommunikáció (358)
> kommunikáció minősége (359)
> elsilányulás (364)

(356) Viszony (helyzet/állapot)
> helyzeti állapot (357)
(357) Helyzeti állapot *

(358) Kommunikáció *

(359) Kommunikáció minősége
> kommunikáció fogalma (360)
> Bunuel (363)
(360) Kommunikáció fogalma
> forma (361)
(361) Forma
> kommunikáció és viszony (362)

(362) Kommunikáció és viszony
# helyzet
tovább, mint: [Kulcsszavak/ Ellehetetlenülés/ Kudarc/ Káprázat/ Gólem/ Megszabadulás/ Én/ Viszony...] (357)

(363) Bunuel *

(364) Elsilányulás
> médiabugris (365)
# mintha-ember
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Forma/ Számítógép...] (72)
> tömegkommunikáció (366)

(365) Médiabugris *
(366) Tömegkommunikáció *

(367) Zavar
> én (368)
(368) Én
> marokkó (369)
(369) Marokkó *

(370) Az "én"
> oszthatatlan (371)
> én-képzet (372)
(371) Oszthatatlan/Egy *
(372) Én-képzet *

(373) (Az) én (koloncától)  
> brihadáranjaka upanisad (374)
(374) Brihadáranjaka Upanisad *

(375) Testet öltött szó *

(376) A káprázat könyve 
> űr (377)

(377) Űr/Hallgatás/Csend
> (el)hallgatás (378)
> csend (381)
(378) Elhallgatás/Nem megszólalás
> elhallgatni (379)
(379) Elhallgatás
> beszélhetnék (380)
(380) Beszélhetnék *

(381) Csend/Kiírtság  
> kiírtság (382)
(382) Kiírtság/Beszélő anyag 
> ki kell írnom (383)
> beszélő anyag (386)
> elhallgatás (389)
> csend (390)
(383) Ki kell írnom
> elhallgatáshoz (384)
(384) Elhallgatáshoz 
> redukció (385)
(385) Redukció *
(386) Beszélő anyag
> nem megszólalás (387)
> elhallgatás jógája (388)
(387) Nem megszólalás *
(388) Elhallgatás jógája *

(389) Elhallgatás
# egyszálú én
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Linearitás/ Tér/ Agy...] (187)

(390) Csend *

(391) Kérdezés/Válasz *

(392) Banalitás
> hallgatás/nem beszél (393)
(393) Hallgatás/Nem beszél *

(394) Túlélés
> abszurditás (395)
(395) Abszurditás/Túléléstechnika *

(396) Nyelv
> nyelv (397)
> szó (400)
> első szó (401)
> tautológia (402)

(397) Nyelv/Azonosság
> ismétlés (398)
> se nem több, se nem kevesebb (399)
(398) Ismétlés *
(399) Nem több, nem kevesebb *
(400) Szó *
(401) Első szó *
(402) Tautológia
> redundancia (permutáció) (403)
> 0 és 1 (405)
(403) Redundancia/Permutáció
> redundancia (404)
(404) Redundancia/Egyszeriség *

(405) 0 és 1
> emlékezet (406)
# a szöveg mintázatai
tovább, mint [Előtér/ Kulcsszavak/ Nyelv...] (96)

(406) Emlékezet nélküli könyv
> üres felület (407)
(407) Üres felület
> horror vacui (408)
(408) Horror vacui
> horror vacui (409)
(409) Horror vacui / Isten*

(410) Visszaadás
> kísértés (411)
> elhallgatás (412)
(411) Kísértés *
(412) Elhallgatás/Gesztus
> nincsenek szavak (413)
> nem írok többé (415)
(413) Nincsenek szavak/Abbahagyás
> nem beszélek többet (414)
(414) Nem beszélek többet *
(415) Nem írok többé
> lemondás (416)
(416) Lemondás  
> erősjánoskodás (417)
(417) Erősjánoskodás *

(418) Visszavétel
> visszacsurgatott (419)
> Monsieur Klein (420)
(419) Visszacsurgatott *
(420) Monsieur Klein
=> M. KLEIN (új ablakot nyit)

THESAURUS (új ablakot nyit)
A Thesaurusról
> fogalmi struktúra
Fogalmi struktúra
> körülírás
> változó
> súly/súlypont
Körülírás
> meghatározott esetlegesség
> idő
> élet-halál
Meghatározott esetlegesség
> esetleges
> fogalmi hierarchiák
Esetleges
# illeszkedés
tovább, mint [Előtér/ Módszer/ Lét-állapot/ Történés...] (32)
Fogalmi hierarchiák
Idő *
Élet-halál *
Változó
> kijelölés
Kijelölés *
Súly/súlypont *

Kulcsszavak *

Alapfogalmak
> törzsfogalmak
Törzsfogalmak *

Kérdések

TÁBLÁZATOK  (új ablakot nyit)
  Táblázat nr. 0.
  Táblázat nr. 1.
  Táblázat nr. 2.
  Táblázat nr. 3.
  Táblázat nr. 4.
  Táblázat nr. 5.
  Táblázat nr. 5b.
  <katakombák>
     #aranykor (27)
  < kérdések >
     transzformáció *
     #álom-médiahalmozás (64)
  Táblázat nr. 6.
  Táblázat nr. 6b.
  Táblázat nr. 7.  
  Táblázat nr. 7b.
  Táblázat nr. 8.
  Táblázat nr. 9.
  Táblázat nr. 10.
  < kérdések >
     hiúság *
  Táblázat nr. 11.
  Táblázat nr. 12.
  Táblázat nr. 13.
  Táblázat nr. 14.
  Táblázat nr. 15.
  Földi Horoszkóp / Táblázat nr. 16.0.
  < kérdések >
     cselekvésben folytathatóság *
  Történet/ Táblázat nr. 16.1.
     <lépésrend>
       lépésrend/ társasjáték (0)
       > roonstrase
       > kiszolgáltatottság
          > I. teste *
       > azonosság
          > HM *
     <potsdam>
       a történet első mondata (1) *
     <rusze>
       fény utca (2) *
       bálák (3) *
       fotó (4) *
     <drezda>
       hellerau (5) *
     <vaals>
       amstel (6) *
     <leninváros>
       let's radical (7) *
     <moltkerei>
        AL (8) *
     <oostduinkerke>
        négy és öt között (9) *
  Történet/ Táblázat nr. 16.2.
     <dömsöd> *
       napfényes ébredés (10) *
  Történet/ Táblázat nr. 16.3.
     <herisau>
        (11) *
        (12) *
  Táblázat nr. 17.
  Táblázat nr. 18.
  Táblázat nr. 19.
  M. Klein/ Táblázat 19.1
  Josef/ Táblázat 19.2
  Táblázat nr. 20.
  Táblázat nr. 21.
  Táblázat nr. 22.
< kérdések >
    kézírás
    kép *

  Phaidrosz/ Táblázat nr.I.
  Phaidrosz/ Táblázat nr.II.
  Phaidrosz/ Táblázat nr.III.


(421) A HÁLÓZAT
> hálózat/módszer (422)
(422) Hálózat/Módszer
> hálózat/analógia (423)
(423) Hálozat/Analógia
> hálózatosság (424)
> alkalmatlan eszköz (428)
(424) Hálózatosság/ Rizóma
> terjeszkedési technikák (425)
> utolsó lapok (426)
> egyhegyűség (427)
(425) Terjeszkedési technikák *
(426) Utolsó lapok *
(427) Egyhegyűség *
(428) Alkalmatlan eszköz
> nyolc bűn (429)
(429) Nyolc bűn *


(430) HIPERTEXT
> intermentális tér (431)
> ábrázolás (433)

(431) Interment 
# misztérium
tovább, mint: Előtér/ Módszer/ Kifejezhetetlenség/ Misztérium  (139)
> interment (432)

(432) Interment/Keresztút *

(433) Ábrázolás
> az ábrázolás analógiái (434)
(434) Ábrázolás analógiái *


(435) TÉRBELI HÁLÓZAT
> vezetőszál (436)
> csomópontok (438)
> köztes térségek (440)
(436) Vezetőszál
> központ (437)
(437) Központ *
(438) Csomópontok
> kirchhoff (439)
(439) Kirchhoff *
(440) Köztes térség
> anyaghiány (441)
(441) Anyaghiány *


(442) ELKEZDENEM
> végtelen (443)
> végtelen lehetőség (452)

(443) Végtelen/Véletlen
> végtelen (444)
> véletlen (450)
(444) Végtelen
> öröklés (445)
(445) Öröklés
> befejezhetetlenség (446)
> abbahagyni (449)

(446) Befejezhetetlenség/ Lezáratlanság
> lezáratlan folyamat (447)
# holografikus
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Lineáris vonal/ Pont-Érintés...] (206)

(447) Lezáratlan folyamat
> szövegfolyam (448)
# egyetemes diszkurzus
tovább, mint: [Előtér/ Történet/ Elkészülni/ Kommentáló nyelv...] (338)

(448) Szövegfolyam
# erotika
tovább, mint: [Előtér/ Módszer/ Linearitás/ Pont-Érintés...] (209)

(449) Abbahagyni *

(450) Véletlen / Kockadobás   
> véletlen/nem-véletlen (451)
(451) Véletlen/ Meghatározottság *

(452) Végtelen lehetőség *


(453) VÍZ/AZONOSSÁG
> folyam (454)
(454) Folyam
> semmit sem tudok (455)
> minden tudás (457)
> lényeg (459)
(455) Semmit sem tudok
> magányos és szótlan élmény (456)
(456) Magányos és szótlan élmény *
(457) Minden tudás
> tudható (458)
(458) Tudható *
(459) Lényeg *


(460) ANYAG 
> események (461)
(461) Események
> kor (462)
(462) Kor
> korhoz (463)
# tények
tovább, mint: [Előtér/ Történet/ Regény/ Lét-történet/.../Konkrét valóság] (258)
(463) Kor/ Megkerülés *


(464) VISSZATÉRÉS *


(465) KIHALOK
> elmegyek (466)
(466) Elmegyek *


(467) ÉS'